Velkommen

 

Om mig:

 

 

Siden 1997 har jeg interesseret mig for arbejdet med familier med flygtningebaggrund.

I arbejdet som lærer, har jeg valgt at være på skoler, hvor koncentrationen af familier med flygtningebaggrund er høj og hvor det multikulturelle anses for vigtigt. Således er min opmærksomhed blevet skærpet omkring de forskelligheder, der kan være i opfattelse af skole, opdragelse, familiestruktur, normer, religionsopfattelse m.v. og de dilemmaer som ofte følger i kølvandet af disse. Ligeledes er der ofte dukket spørgsmål op, omkring de udfordringer som familierne har fordi de indhentes af de kulturelle forskelle.

Fra 2001 - 2003 deltog jeg i et projekt, om generel vidensformidling om posttraumatisk stress disorder, som havde til formål at mindske det tabu der ofte er forbundet ved at være krigstraumatiseret eller at have diagnosen PTSD. I projektet medvirkede jeg bl.a. i udarbejdelsen af undervisningsmateriale til skoleelever. Efterfølgende deltog jeg i forankringen af elementer fra projektet, bl.a. undervisning af skoleelever og undervisning af det professionelle netværk omkring familierne. (”Gellerupmodellen”)

Jeg er:
• uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk og musik
• efteruddannet i arbejdet med flygtningefamilier og deres netværk
• efteruddannet i dansk som andet sprog
• efteruddannet i mønsterbrydningsprocesser

Jeg har:
• undervist og vejledt skoleelever
• undervist professionelle i Gellerup, Aarhus
• holdt foredrag for lærere og pædagoger på flere skoler i Aarhus – bl.a. Nordgårdskolen, Højvangskolen og Viby Skole.
• samarbejde med Dansk Flygtninge Hjælp KBH – fyraftens foredrag i hele landet.
• ydet konsultativ bistand på projekt ”Børn af krig og fred”.
• haft samtalegruppe for 8-11 årige drenge af flygtninge, i samarbejde med pårørende gruppen Sind, Aarhus.
• lavet kursusdage: ”Praksis med flygtninge”
• holdt foredrag for andre professionelle og studerende
• holdt kursus-foredrag for voksne flygtninge

 

Copyright © 2015 underviser/foredragsholder Jette Thulin • Mail: jt@jettethulin.dk • Mobil: 23 72 40 15