Oplysninger om min professionelle og uddannelsesmæssige baggrund

I hele mit professionelle liv, har jeg valgt at arbejde steder, hvor det multikulturelle har været stærkt repræsenteret og har været anset for vigtigt. Jeg har særligt været optaget af børn og familier med flugtbaggrund, hvor familielivet er blevet præget af de ændrede familiestrukturer, frustrationer og reaktioner, som kan opstå i kølvandet på flugtoplevelser.

Min opmærksomhed er blevet skærpet omkring de forskelligheder, der kan være i opfattelse af skole, opdragelse, familiestruktur, normer, ligestilling, religionsforståelse mv, samt de dilemmaer, som ofte følger med dette.

Gennem årene er det også blevet tydeligt, hvordan de tilgange og metoder, som er effektive i arbejdet med disse problemstillinger, også er anvendelige og effektive, i forhold til problemstillinger, som ikke er hæftet op på kultur, religion, flugt eller etnicitet.

 
Min baggrund som terapeut: Min baggrund som folkeskolelærer:
Narrativ terapeut Folkeskolelærer
NADA akupunktør Dansk Som Andetsprog – vejledning og aktionslæring
Neuroaffektiv supervision Dansk Som Andetsprog sprog og kultur
The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) Dansk Som Andetsprog – sprogpædagogik
PTSD og traumepsykologi Mønsterbrydningsprocesser
  Cooperative Learning

(Ved at klikke på overskrifterne, kommer der en mere nuanceret beskrivelse frem.)

 

Folkeskolelærer m. alle fag i grundskolen, samt linjefag i dansk og musik – tillæg i dramapædagogik:

Jeg har i folkeskolen arbejdet med:

 • Den svære samtale om livets udfordringer, når ’bagagen er tung’. Empowerment, kompetencer, handlemuligheder
 • Vrede og konflikthåndtering
 • Drama, historiefortælling og hatteteater, som redskab til: identitetsudvikling, afgrænsning af egen person, udvikling af personligt udtryk, downarousal, forståelse af egne følelser
 • Musik som redskab til: at øge selvværd, selvtillid, forståelse for fællesskabet, som redskab til downarousal, til inklusion
 • Modtagelsesklasse
 • Almenklasse – indskoling, mellemtrin, udskoling (klasselærer og lærer i div. almene fag)
 • Special- og støtteundervisning
 • Specialklasse
 • Dansk Som Andetsprog på hold, i klasser, som vejleder for kolleger.

Jeg har mange års erfaring i at arbejde med børn og familier med minoritetsetnisk baggrund, samt børn og familier med flugtbaggrund, hvor nogle har været ramt af traumer.

Narrativ terapeut/ Dispuk:
Narrativ betyder fortælling. Vores liv er præget af de fortællinger vi har om os selv og de fortællinger andre har om os. Det har indflydelse på vores identitet og den måde vi tænker om os selv. ”Jeg er sådan en der…….”Se mere under fanen, terapi!

NADA akupunktør (National Acupuncture Detoxification Association) v. NADA Europe Denmark:
NADA er en form for øreakupunktur, som understøtter anden behandling og øger balance i krop og sind.
I NADA akupunktur sættes standard nåle i begge ører, i de samme 5 akupunkturpunkter. Herefter sidder man i ro i ca. 45 min.
NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor du har brug for bedre stabilitet, bedre håndtering af stress, bedre søvn mm. NADA har ligeledes vist sig effektiv i behandling af traumer og angst.

Læs mere om NADA her: https://nada-danmark.dk/?page_id=791

Neuroaffektiv supervision /Docenten v. psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen::

 • Teori omkring Neuroaffektive kompasser
 • Systematisk supervision ud fra fire neuroaffektive modeller
 • Afdækning af klientens (barn, voksen) nærmeste udviklingszone.

The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT), Basisforløb, grundforløb og overbygning /Child Trauma Academy v. psykologerne Jesper Birk og Knud Hellborn:

 • Hjernens sekventielle udvikling og funktion
 • NMT-teoriens relevans og anvendelse i arbejdet med sårbare og traumatiserede flygtninge
 • Analyseredskaber til vurdering af tilstandsafhængig funktion, samregulering og dysregulering
 • Kompetence til at kunne identificere traumereaktioner, funktioner, kompetencer hos klienten, samt udviklingsmuligheder.
 • Viden om specifikke interventioner og den professionelles rolle.
 • Indføring i arousal kontinuum, intimitetsbarriere, sekventiel interaktion, sensibilisering, tilstandsafhængig funktion og regulering.
 • Analyse og vurdering med udgangspunkt i ovenstående begreber.
 • Kompetencer til sparring og vejledning af øvrigt personale i ovenstående.
 • Kompetencer til tilrettelæggelse og udførelse af målrettede, udviklingssensitive og effektive interventioner, på baggrund af en NMT vurdering

PTSD og traumepsykologi v. Psykolog Berit Rostbøll og Traumepsykolog Eva Malte, bl.a.:

 • Traumepsykologi og posttraumatisk stress PTSD
 • Psykosociale og fysiske følgevirkninger af traumatisering hos børn og voksne
 • Sekundær traumatisering og retraumatisering
 • Familieproblematikker – traumatisering og forældreevne
 • Flygtningespecifikke problemstillinger v. traumer
 • Særlige følger efter tortur og ekstrem psykotraumatisering
 • Psykoedukation som metode.

Dansk Som Andetsprog – vejledning og aktionslæring (diplom)

 • Vejledning i afklaring af opgave og funktion.
 • Kompetenceudvikling ift. op
 • Sparring til ressourcelærere, vedrørende udvikling af og refleksion ift. DSA opgaven. 

Dansk Som Andetsprog / VIA University College – sprog og kultur (diplom):

 • Interkulturel kommunikation og kulturbegreber
 • Interkulturel pædagogik og konflikthåndtering
 • Religion og kulturmøde
 • Tosprogede børn med særlige behov
 • Kriseteori og arbejdet med traumatiserede børn og deres familier
 • Forældresamarbejde

Dansk Som Andetsprog – sprogpædagogik (diplom)

 • Tosproget og to-kulturel udvikling
 • Sprogbeskrivelse
 • Vurdering af sprogfærdigheder
 • Andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik
 • Fonetik
 • Dansk Som Andetsprog som en dimension i udnervisningen
 • Undervisningsmaterialer
 • Undervisnings ordning: love og regler
 • Organisering af undervisningen

Mønsterbrydningsprocesser / CVU Fyn, bl.a.:

 • Udvikling af inklusionsprocesser
 • Realisering og implementering af empowerment
 • Udvikling af sociale kompetencer: empati, selvkontrol mv. hos individ og i omgivelserne.

Cooperative Learning

Gennem strukturerede samarbejdsprocesser, sikrer Cooperative Learning en høj grad af dynamik i et læringsrum. Cooperative Learning er et godt instrument, til at få alle deltagere aktive, fordi der tilbydes trin for trin metode til samarbejde, problemløsning og diskussion.

Jeg har i folkeskolen arbejdet med:
 • Den svære samtale om livets udfordringer, når ’bagagen er tung’. Empowerment, kompetencer, handlemuligheder
 • Vrede og konflikthåndtering
 • Drama, historiefortælling og hatteteater, som redskab til: identitetsudvikling, afgrænsning af egen person, udvikling af personligt udtryk, downarousal, forståelse af egne følelser
 • Musik som redskab til: at øge selvværd, selvtillid, forståelse for fællesskabet, som redskab til downarousal, til inklusion
 • Modtagelsesklasse
 • Almenklasse – indskoling, mellemtrin, udskoling (klasselærer og lærer i div. almene fag)
 • Special- og støtteundervisning
 • Specialklasse
 • Dansk Som Andetsprog på hold, i klasser, som vejleder for kolleger.

Jeg har mange års erfaring i at arbejde med børn og familier med minoritetsetnisk baggrund, samt børn og familier med flugtbaggrund, hvor nogle har været ramt af traumer.

Narrativ terapeut/ Dispuk:
Narrativ betyder fortælling. Vores liv er præget af de fortællinger vi har om os selv og de fortællinger andre har om os. Det har indflydelse på vores identitet og den måde vi tænker om os selv. ”Jeg er sådan en der…….”Se mere under fanen, terapi!

NADA akupunktør (National Acupuncture Detoxification Association) v. NADA Europe Denmark:
NADA er en form for øreakupunktur, som understøtter anden behandling og øger balance i krop og sind.
I NADA akupunktur sættes standard nåle i begge ører, i de samme 5 akupunkturpunkter. Herefter sidder man i ro i ca. 45 min.
NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor du har brug for bedre stabilitet, bedre håndtering af stress, bedre søvn mm. NADA har ligeledes vist sig effektiv i behandling af traumer og angst.

Læs mere om NADA her: https://nada-danmark.dk/?page_id=791

Neuroaffektiv supervision /Docenten v. psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen::

 • Teori omkring Neuroaffektive kompasser
 • Systematisk supervision ud fra fire neuroaffektive modeller
 • Afdækning af klientens (barn, voksen) nærmeste udviklingszone.

The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT), Basisforløb, grundforløb og overbygning /Child Trauma Academy v. psykologerne Jesper Birk og Knud Hellborn:

 • Hjernens sekventielle udvikling og funktion
 • NMT-teoriens relevans og anvendelse i arbejdet med sårbare og traumatiserede flygtninge
 • Analyseredskaber til vurdering af tilstandsafhængig funktion, samregulering og dysregulering
 • Kompetence til at kunne identificere traumereaktioner, funktioner, kompetencer hos klienten, samt udviklingsmuligheder.
 • Viden om specifikke interventioner og den professionelles rolle.
 • Indføring i arousal kontinuum, intimitetsbarriere, sekventiel interaktion, sensibilisering, tilstandsafhængig funktion og regulering.
 • Analyse og vurdering med udgangspunkt i ovenstående begreber.
 • Kompetencer til sparring og vejledning af øvrigt personale i ovenstående.
 • Kompetencer til tilrettelæggelse og udførelse af målrettede, udviklingssensitive og effektive interventioner, på baggrund af en NMT vurdering

PTSD og traumepsykologi v. Psykolog Berit Rostbøll og Traumepsykolog Eva Malte, bl.a.:

 • Traumepsykologi og posttraumatisk stress PTSD
 • Psykosociale og fysiske følgevirkninger af traumatisering hos børn og voksne
 • Sekundær traumatisering og retraumatisering
 • Familieproblematikker – traumatisering og forældreevne
 • Flygtningespecifikke problemstillinger v. traumer
 • Særlige følger efter tortur og ekstrem psykotraumatisering
 • Psykoedukation som metode.

Dansk Som Andetsprog – vejledning og aktionslæring (diplom)

 • Vejledning i afklaring af opgave og funktion.
 • Kompetenceudvikling ift. op
 • Sparring til ressourcelærere, vedrørende udvikling af og refleksion ift. DSA opgaven. 

Dansk Som Andetsprog / VIA University College – sprog og kultur (diplom):

 • Interkulturel kommunikation og kulturbegreber
 • Interkulturel pædagogik og konflikthåndtering
 • Religion og kulturmøde
 • Tosprogede børn med særlige behov
 • Kriseteori og arbejdet med traumatiserede børn og deres familier
 • Forældresamarbejde

Dansk Som Andetsprog – sprogpædagogik (diplom)

 • Tosproget og to-kulturel udvikling
 • Sprogbeskrivelse
 • Vurdering af sprogfærdigheder
 • Andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik
 • Fonetik
 • Dansk Som Andetsprog som en dimension i udnervisningen
 • Undervisningsmaterialer
 • Undervisnings ordning: love og regler
 • Organisering af undervisningen

Mønsterbrydningsprocesser / CVU Fyn, bl.a.:

 • Udvikling af inklusionsprocesser
 • Realisering og implementering af empowerment
 • Udvikling af sociale kompetencer: empati, selvkontrol mv. hos individ og i omgivelserne.

Cooperative Learning

Gennem strukturerede samarbejdsprocesser, sikrer Cooperative Learning en høj grad af dynamik i et læringsrum. Cooperative Learning er et godt instrument, til at få alle deltagere aktive, fordi der tilbydes trin for trin metode til samarbejde, problemløsning og diskussion.