Med traumer og svært liv i skoletasken Konflikthåndtering Konflikthåndtering i interkulturelt perspektiv Traumer påvirker hjernen Balance og trivsel i jobbet Narrative samtaleteknikker på neurosekventielt fundament

Kurser & undervisning

“Jeg har mange års erfaring i at arbejde med mennesker, som lever i udsathed. I en stor del af mit professionelle liv, har jeg arbejdet steder, hvor det multikulturelle har været stærkt repræsenteret og har været anset for vigtigt. Jeg har derfor også stor erfaring indenfor områder med mennesker med flugt- og/eller minoritetsbaggrund.” Jeg har ligeledes flere års erfaring i at møde traumatiserede mennesker i praksis, samt i at møde mennesker, som befinder sig et i kultur-limbo.

 

Alle emner kan laves som hel- og halvdagskurser, som fyraftensoplæg, workshops, foredrag og indholdet tilpasses efter behov.

Mine kurser er altid en kombination af teori og praksis, med eksempler fra mine egne erfaringer, samt inddragelse af deltager-cases. 

 

Emner

 • Den svære samtale, generelle kommunikative områder.
 • Den svære samtale med børn
 • Forældresamarbejde, når forældreevnen er udfordret, samt med forældre med flugtbaggrund
 • Narrative samtalemetoder
 • Sådan passer du på dig selv i et udsat job!
 • Traumer og PTSD
 • Neurosekventiel tilgang og metoder til at arbejde med traumer og forhøjet arousal
 • Interkulturel kommunikation
 • Kultur og kulturforståelse
 • Metoder til integration og inklusion af børn og familier med flugtbaggrund i skoler og daginstitutioner
 • STROF-modellen /Udviklet af Lars Gustafsson
 • FROSSD-modellen / Inspireret af Lars Gustafsson og videreudviklet til folkeskolen
 • Konflikthåndtering i interkulturelt perspektiv

 

 

Målgrupper jeg har undervist

Lærer og pædagoger (daginstitutioner, klubber, specialpædagogik, sfo), familie- og jobkonsulenter, terapeuter, PPR, sags- og familie behandlere, boligsociale medarbejdere, integrationsmedarbejdere, Dansk Som Andetsprogs-undervisere, kulturmedarbejdere.

Forældre, udsatte borgere med flugtbaggrund, kvinder fra/i voldlige forhold/ægteskaber, traumatiserede flygtninge, kvinder med etnisk minoritetsbaggrund udenfor arbejdsmarkedet, fædre, børn.

Fra “Styrkede skolefællesskaber”, Tilst Aarhus (med tilladelse)

Undervisning og kompetenceudvikling i øvrigt
Jeg har undervist og afholdt workshops i f.eks.:

 • Forståelse af og viden om traumesymptomer, -reaktioner og PTSD
 • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation
 • NMT (fysisk og virtuelt) (Neurosekventiel Model for Terapi)
 • Undervisning og didaktik
 • Grafisk facilitering
 • Narrative samtalemetoder
 • Hvordan passer du på dig selv i et udsat job?

Undervisning af borgere med anden etnisk baggrund i emner som:

 • Psykoeducation
 • Ret til ligestilling og social kontrol
 • Sundhed og hverdagsmestring
 • Børneopdragelse i kulturkrydsfelt
 • Sprogudvikling med børn
 • Arbejdsmarkedsforståelse

Undervisning af frivilliggrupper:

 • Børns reaktioner på traumer
 • Pas på dig selv, som frivillig
 • Introduktion i NMT (Neurosekventiel model for terapi)
 • Sundhed, Hverdagsmestring
 • Dansk Som Andetsprog 
 • Flygtninges baggrund, Traumer og PTSD

Jeg er desuden underviser i Projekt MindSpring i DRC Dansk Flygtningehjælp, hvor vi udover den årlige træneruddannelse i Nyborg, har uddannet MindSpring-trænere i  Finland, Island og Estland.

Se mere om Mindspring her

Følg MindSpring på Facebook

 

Ny mor i Danmark

Leg- og læringsklubber

Ret til ligestilling

Venner Viser Vej

Sikke pæne ord 🙂

“Du har været som en mor,

der fik os op at gå.”

Maram / deltager i jobklargørelse

“Du har en fantastisk måde at formidle på og det her var tungt stof, men du fik det gjort let, med eksempler fra dine egne erfaringer.”

Helle (pædagog) / kursusdeltager

“Jeg har vist ikke fået sagt det, men du er far out den absolut dygtigste didaktiker, jeg har kendt i mit lærerliv.”

Rikke Gierahn / Facebook