Alle kurser og al undervisning tilpasses målgruppens behov og tid.

For professionelle – generelt indhold:
• Flygtninge i DK.
• Hvad er krigstraumatisering og PTSD?
• Symptomer og reaktioner hos flygtningene.
• Krigstraumers betydning for forældreevnen.
• Betydning for børnene i de krigstraumatiserede familier.
• Det professionelle arbejde omkring familierne.

For flygtninge – generelt indhold:
• At være flygtning i Danmark.
• Hvad er krigstraumatisering og PTSD?
• Symptomer og reaktioner på krigsoplevelser.
• Selvhjælpsstrategier

For flygtninge – supplerende indhold:
• Hvad betyder det for børn, at vokse op med krigstraumatiserede forældre?
• Hvordan kan krigstraumer påvirke forældreevnen?
• Hvordan støtter familie og venner?

Konsultativ bistand
• Hvordan undervises eller vejledes børnene?
• Mødet med flygtningeforældre.
• Det professionelle arbejde med børnene i skole, institution, klub og fritid.
• Hvordan vejledes forældrene til danske opdragelsesnormer?