Udgivelser og links

Posttraumatisk stress

’Generel viden om POSTTRAUMATISK STRESS til skolebørn og deres voksne netværk’, Aarhus Kommune

’Flygtningebørn i folkeskolen’, pjece DRC Dansk Flygtningehjælp
Pjecen kan du downloade her

Flygtningebørn i skolen, kap. 4, Dafolo

Materialeudvikling hos DRC Dansk Flygtningehjælp:

Medudvikler og medskribent på Mindspring Børnemanual til Projekt Mindspring,
DRC Dansk Flygtningehjælp, Det Obelske Familiefond

Medskribent på Praksisguide til projekt Brainworks, DRC Dansk Flygtningehjælp

Medudvikler af oplægsmateriale til ’Sundhed’ og ’Hverdagsmestring’, i projekt Venner Viser Vej,
DRC Dansk Flygtningehjælp